Kaasamisportaal - Kasutamistingimused

Hakates PERE foorumi (kaasamisportaali) liikmeks, nõustud sa järgnevate tingimustega.

Kuigi foorumi administraatorid ja moderaatorid üritavad eemaldada või muuta kõiki vastuolulisi materjale nii kiiresti kui võimalik, on võimatu üle vaadata igat teadet. Selletõttu nõustud sa, et kõik siia leheküljele tehtud postitused väljendavad autorite mitte administraatorite, moderaatorite või veebihalduri vaateid ja arvamusi (välja arvatud nende inimeste poolt tehtud teated) ja siit tulenevalt ei ole me nende eest vastutavad. Sa nõustud mitte postitama ühtegi solvavat, roppu, labast, laimavat, vihaõhutavat, ähvardavat, seksuaalse suunitlusega postitust või mõnda muud materjali, mis võib rikkuda ükskõik millist käibelolevat seadust. Selle tegemine võib põhjustada sinu kohese ning eluaegse keelu siia veebilehele sisenemast. Kõikide postituste IP aadressid salvestatakse abistamaks nende tingimuste täitmist. Sa nõustud, et veebihalduril, administraatoritel ja moderaatoritel on õigus eemaldada, muuta, liigutada või sulgeda ükskõik milline teade igal ajal, millal iganes neile sobib. Kasutajana on sul õigus sellest kaevata Administraatorile, kes põhjendatud kaebuse korral teeb moderaatorile noomituse ja võib alandada Moderaatori õigusi tavaliikmetasemele kui Moderaator püüab filtreerida asjakohast infot ja/või teavet moonutada. Kasutajana nõustud sa, et kõiki sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna me seda teavet ei avalikustata kolmandatele osapooltele ilma sinu nõusolekuta, välja arvatud siis, kui seda nõuab selle riigi seadus kuhu on majutatud foorum, ei kanna veebihaldur, administraatorid ega moderaatorid vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.

Kaasamisportaali eesmärk on tagada PERE poliitika hea kvaliteet - vastavus liikmete ootustele -, mille eeldus on laiaulatuslik arvamuste kaasamine, jälgitavuse ja läbipaistvuse tagamine. Ühtlasi kannab kaasamisportaal valdkondlikes foorumites pädevate ja kogenute esile kerkimiseks eesmärki ning pakub seeläbi soovijatele võimalust edutamiseks PERE organisatsiooni siseselt nt foorumis tavaliikme staatusestt Moderaatoriks, ja/või saavutamise raames erinevatele vastutavatele ametipostidele.